Sällskapet Säbybäckens Vänner, SSV (egentligen Säbyholmsbäcken)  har bildats med avsikten, att dess medlemmar skall intressera sig för att vidmakthålla och förbättra förhållandena för den havsöring, som använder bäcken som lekplats.

Det arbete, som behöver utföras består främst i att rensa bort den växtlighet (främst stor igelknopp och kaveldun) som idag hotar bottnarna. Dessutom behöver lekplatser och uppehållsplatser iordningställas och underhållas.  Föreningen ansvarar för underhållet av bäcken från havet till golfbanans östra ände. Arbetet skall ske i samarbete med Landskrona Kommun och Landskrona Golfklubb.

Föreningen åtar sig att en till två gånger per år genomföra en "Årensning". Denna bör utföras på sommaren då rommen är kläckt och den stora öringen lämnat bäcken. Golfklubben har i samarbete med kommunen att genomfört en första rensning av den del av bäcken, som rinner genom golfbanan. Detta arbete har skett under sommar/höst 2009 och 4 lekbäddar har med framgång restaurerats.

Kolla in första filmen under fliken Film den är bra och givande.

Årsmöte 2013-03-26

18:00 Golfklubbens Klubbhus

Kallelse Årsberättelse ligger i arkivet.

Nu har vi fått både Bankgiro och Postgiro.

Medlemskap i Sällskapet Säbybäckens Vänner kostar endast100:-/år.

Genom ditt medlemskap så stödjer du naturen och hjälper till att främja livet i Säbybäcken. Du får även möjlighet att ta del av vårt skolmaterial som vi använder oss av på utbildningen. Samt att vi tillsammans gör en stor insats för miljön. Inom SSV så har vi stor kunskap tillsammans. Samtidigt som vi har himla trevligt och lär oss en massa av varandra. Efter våra insatser som börjar under sommaren och hösten så brukar vi fika eller grilla lite.

Ett jättestort arbete som vi har framför oss är ju alla byggplaner som pågår och kommer att påverka all natur och miljö runt hela borstahusen. Vi kommer att uppvakta så många vi kan och göra vårt yttersta för att bäcken skall bli bättre för varje höst som går. Vi det är ju alla medlemmar som gör saker tillsammans. Naturen behöver oss så kom med i vår förening.

Pg 55 44 27-5 Bg 630-9116 Sällskapet Säbybäckens Vänner

Allt arbete som vi alla utför är ideellt så det finns inga bonusar eller fallskärmar.

Medlemskapet löser du lättast genom att sätta in 100:- på Pg eller Bg glöm inte att skriva ditt namn, adress, mail och telefonnummer så att vi kan uppdatera listorna.

Fiskevårdsutbildningen håller på för fullt och vi lär oss mer och mer. Det borgar för kompetenta fiskevårdsinsatser i framtiden.

Vill du komma i kontakt med oss så finns det en kontakt flik längst uppe i listen. 

 

2 Åring
2 Åring som skall mätas.

 

 


 
 
Copyright © 2009 Säbybäckens vänner.